Relay nhiệt CHINT 0.16 – 0.25A (NXR-25-0.25)

Khởi động từ CHINT 0.16 – 0.25 ( NXR – 25 – 0.25) được sử dụng cấp điện và bảo vệ  quá tải, ngắn mạch cho các thiết bị công nghiệp nhỏ đơn lẻ và thiết bị dân dụng.

Xem chi tiết

Relay nhiệt CHINT 0.1 – 0.16A (NXR-25-0.16)

Khởi động từ CHINT 0.1 – 0.16 ( NXR – 25 – 0.16) được sử dụng cấp điện và bảo vệ  quá tải, ngắn mạch cho các thiết bị công nghiệp nhỏ đơn lẻ và thiết bị dân dụng.

Xem chi tiết

Relay nhiệt CHINT 0.25 – 0.4A (NXR-25-0.4)

Khởi động từ CHINT 0.25 – 0.4 ( NXR – 25 – 0.4) được sử dụng cấp điện và bảo vệ  quá tải, ngắn mạch cho các thiết bị công nghiệp nhỏ đơn lẻ và thiết bị dân dụng.

Xem chi tiết

Relay nhiệt CHINT 0.4 – 0.63A (NXR-25-0.63)

Khởi động từ CHINT 0.4 – 0.63A ( NXR – 25 – 0.63) được sử dụng cấp điện và bảo vệ  quá tải, ngắn mạch cho các thiết bị công nghiệp nhỏ đơn lẻ và thiết bị dân dụng.

Xem chi tiết

Relay nhiệt CHINT 315-630A (NXR-630-630)

Khởi động từ CHINT 315-630A ( NXR – 630-630) được sử dụng cấp điện và bảo vệ  quá tải, ngắn mạch cho các thiết bị công nghiệp nhỏ đơn lẻ và thiết bị dân dụng.

Xem chi tiết

Relay nhiệt CHINT 125-250A (NXR-630-250)

Khởi động từ CHINT 125-250A ( NXR – 630-250) được sử dụng cấp điện và bảo vệ  quá tải, ngắn mạch cho các thiết bị công nghiệp nhỏ đơn lẻ và thiết bị dân dụng.

Xem chi tiết

Relay nhiệt CHINT 80-160A (NXR-200-160)

Khởi động từ CHINT 80-160A ( NXR – 200-160) được sử dụng cấp điện và bảo vệ  quá tải, ngắn mạch cho các thiết bị công nghiệp nhỏ đơn lẻ và thiết bị dân dụng.

Xem chi tiết