IC5 công tắc ngoài và biến trở ngoài

Biến tần IC5 điều khiển Run/Stop bằng công tắc ngoài và thay đổi tần số bằng biến trở ngoài hoặc sử dụng tín hiệu analog 0-10VDC

Xem chi tiết

IC5 bảng cài đặt (I34~I87) Bài 7

Bảng hướng dẫn hàm cài đặt biến tần IC5 các chức năng chính quan trọng ứng dụng PID, Sensorless, trả về mặc định các hàm từ H70 đến H95 .

Xem chi tiết

Biến tần IC5 hàm I/O (I0~I33) Bài 6

Bảng hướng dẫn hàm cài đặt biến tần IC5 các chức năng chính quan trọng ứng dụng PID, Sensorless, trả về mặc định các hàm từ H70 đến H95 .

Xem chi tiết

Bảng hướng dẫn IC5 (H70~H95) Bài 5

Bảng hướng dẫn hàm cài đặt biến tần IC5 các chức năng chính quan trọng ứng dụng PID, Sensorless, trả về mặc định các hàm từ H70 đến H95 .

Xem chi tiết

Cài đặt biến tần IC5 LS (H32~H67) Bài 4

Bảng hướng dẫn hàm cài đặt biến tần IG5A các chức năng chính quan trọng ứng dụng PID, Sensorless, trả về mặc định các hàm từ H30 đến H67 .

Xem chi tiết

Cài biến tần IC5 LS (H0~H31) Bài 3

Bảng hướng dẫn hàm cài đặt biến tần IC5 các chức năng chính quan trọng ứng dụng PID, Sensorless, trả về mặc định các hàm từ H70 đến H95 .

Xem chi tiết

Hàm cài đặt IC5 biến tần LS (F0~F60) Bài 2

Hàm cài đặt biến tần IC5 đây là file hướng dẫn các chức năng cơ bản để hiệu chỉnh tần số và điện áp đầu ra trong bảng liệt kê, các lệnh từ F0 đến F60 .

Xem chi tiết

Hàm Tiếng Việt IC5 LS (ACC, FRQ . . .) Bài 1

Hàm Tiếng Việt  biến tần IC5 đây là file hướng dẫn tất cả các hàm trong bảng liệt kê 1 gồm các lệnh tần số 0.00, ACC, DEC, DRV, FRQ , St1, St2.  . . rPM, Cur

Xem chi tiết

Sửa biến tần IC5 lỗi thường gặp (bài 4)

Sửa biến tần LS IC5 lỗi khi vận hành gây ảnh hưởng đến công việc nếu hiểu được biến tần đang bị lỗi gì thì xử lý sẻ nhanh và giảm thời gian dừng máy.

Xem chi tiết

Biến tần IC5 khắc phục lỗi thường gặp (bài 3)

Biến tần IC5 vận hành có thể xuất hiện lỗi gây ảnh hưởng đến công việc nếu hiểu được biến tần đang bị lỗi gì thì xử lý sẻ nhanh và giảm thời gian dừng máy.

Xem chi tiết