IG5A bảng cài đặt (I34~I87) Bài 7

Bảng hướng dẫn hàm cài đặt biến tần IG5A các chức năng chính quan trọng ứng dụng PID, Sensorless, trả về mặc định các hàm từ H70 đến H95 .

Xem chi tiết

Biến tần IG5A hàm I/O (I0~I33) Bài 6

Bảng hướng dẫn hàm cài đặt biến tần IG5A các chức năng chính quan trọng ứng dụng PID, Sensorless, trả về mặc định các hàm từ H70 đến H95 .

Xem chi tiết

Bảng hướng dẫn IG5A (H70~H95) Bài 5

Bảng hướng dẫn hàm cài đặt biến tần IG5A các chức năng chính quan trọng ứng dụng PID, Sensorless, trả về mặc định các hàm từ H70 đến H95 .

Xem chi tiết

Cài đặt biến tần IG5A LS (H32~H67) Bài 4

Bảng hướng dẫn hàm cài đặt biến tần IG5A các chức năng chính quan trọng ứng dụng PID, Sensorless, trả về mặc định các hàm từ H30 đến H67 .

Xem chi tiết

Cài biến tần IG5A LS (H0~H31) Bài 3

Bảng hướng dẫn hàm cài đặt biến tần IG5A các chức năng chính quan trọng ứng dụng PID, Sensorless, trả về mặc định các hàm từ H70 đến H95 .

Xem chi tiết

Hàm cài đặt IG5A biến tần LS (F0~F60) Bài 2

Hàm Tiếng Việt  biến tần IG5A đây là file hướng dẫn tất cả các hàm trong bảng liệt kê 1 gồm các lệnh tần số 0.00, ACC, DEC, DRV, FRQ , St1, St2.  . . rPM, Cur

Xem chi tiết

Hàm Tiếng Việt IG5A LS (ACC, FRQ . . .) Bài 1

Hàm Tiếng Việt  biến tần IG5A đây là file hướng dẫn tất cả các hàm trong bảng liệt kê 1 gồm các lệnh tần số 0.00, ACC, DEC, DRV, FRQ , St1, St2.  . . rPM, Cur

Xem chi tiết

Biến tần LS IE5 Hàn Quốc bài 2 .

Biến tần LS IE5 là dòng sản phẩm điện áp 220VAC công suất nhỏ từ 100W đến 400W ưng dụng cho tải nhẹ như quạt, băng chuyền, các máy trong phòng thí nghiệm.

Xem chi tiết

IG5A biến tần LS bài 2.

IG5A dòng biến tần hỗ trợ nhiều chức năng sử dụng được cho nhiều ứng dụng như băng chuyền, máy trộn, chạy sensorless, PID, tích hợp bộ xả braking unit . . .

Xem chi tiết

Sửa biến tần LS lỗi, IG5A lỗi thường gặp (bài 4)

Sửa biến tần LS IG5A lỗi khi vận hành gây ảnh hưởng đến công việc nếu hiểu được biến tần đang bị lỗi gì thì xử lý sẻ nhanh và giảm thời gian dừng máy.

Xem chi tiết