IP5A ứng dụng hàm APP (APP-40~ 97) Bài 8.

IP5A thông số APP (APP-01~ APP-29) nhóm 5 APP gồm các lệnh liên quan đến các ứng dụng như PID, MCC, các chức năng đặc biệt.

Xem chi tiết

IP5A thông số APP (APP-01~ 29) Bài 7.

IP5A thông số APP (APP-01~ APP-29) nhóm 5 APP gồm các lệnh liên quan đến các ứng dụng như PID, MCC, các chức năng đặc biệt.

Xem chi tiết

IP5A bảng cài đặt (I/0-50~I/O-98) Bài 6

IP5A bảng cài đặt biến tần trong nhóm 4 I/O gồm các lệnh liên quan đến tín hiệu ngõ vào M1-M8, V1, I , ngõ ra relay, analog đa chức năng.

Xem chi tiết

Biến tần IP5A hàm I/O (I/O-0~I/O-42) Bài 5

Hàm cài biến tần IP5A trong nhóm 4 I/O gồm các lệnh liên quan đến tín hiệu ngõ vào M1-M8, V1, I , ngõ ra relay, analog đa chức năng. .

Xem chi tiết

File biến tần LS IP5A (FU2-48~FU2-95) Bài 4

File cài đặt biến tần LS IP5A các chức năng chính quan trọng, các hàm đọc và viết thông số lên, xuống biến tần,trả về mặc định, hàm FU2-48 đến FU2-95 .

Xem chi tiết

Cài biến tần LS IP5A (FU2-0~FU2-47) Bài 3

Cài đặt biến tần IP5A các chức năng chính các thông số quan trong, ứng dụng đặc biệt, lịch sử lỗi , thông số động cơ FU2-0~FU2-31.

Xem chi tiết

Cài đặt biến tần IP5A LS (FU1-0~FU1-74) Bài 2

Cài đặt biến tần IP5A đây là file hướng dẫn chức năng cơ bản để hiệu chỉnh tần số và điện áp đầu ra giới thiệu các hàm từ FU1-0 ~FU1-74.

Xem chi tiết

Hướng dẫn tài liệu Tiếng Việt LS IP5A (Bài 1)

hướng dẫn tài liệu Tiếng Việt LS IP5A đây là file hướng dẫn tất cả các hàm trong bảng liệt kê 1 gồm các lệnh(DRV-00~ DRV-92) tần số 0.00, ACC, DEC, DRV, FRQ , St1, St2.  . . rPM, Cur

Xem chi tiết

Sửa biến tần IP5A lỗi thường gặp (bài 4)

Sửa biến tần LS IP5A lỗi khi vận hành gây ảnh hưởng đến công việc nếu hiểu được biến tần đang bị lỗi gì thì xử lý sẻ nhanh và giảm thời gian dừng máy.

Xem chi tiết

Biến tần IP5A bị lỗi và cách khắc phục (bài 3)

Biến tần IP5A vận hành có thể xuất hiện lỗi gây ảnh hưởng đến công việc nếu hiểu được biến tần đang bị lỗi gì thì xử lý sẻ nhanh và giảm thời gian dừng máy.

Xem chi tiết