Biến tần IG5A truyền thông, hướng dẫn cài đặt

Biến tần IG5A truyền thông, hướng dẫn cài đặt.

Biến tần LS IG5A truyền thông RS485
Chức năng truyền thông của biến tần theo chuẩn RS485

Cài đặt và tổng hợp các địa chỉ cần truyền thông trên biến tần:

1/ Cách đấu nối và các thông tin về chuẩn truyền thông biến tần IG5A RS485

Để truyền thông được theo chuẩn RS485 với các thiết bị như PC, PLC, HMI . . . Ta cần kết nối biến tần với các thiết bị qua cổng truyền thông.

Cách kết nối:

Biến tần IG5A  chân (S+) và chân (S-) với PC, PLC, HMI có chân (RS485+) và chân (RS485-).

Theo điền kiện tiêu chuẩn sử dụng dây kết nối đạt chuẩn, có chống nhiễu thì đường truyền RS485 dài tối đa 1000 mét.

Biến tần IG5A có truyền thông theo 2 chuẩn: RS485 LS BUS và RS485 Modbus_RTU.

Chuẩn RS485 LS BUS được sử dụng để kết nối với các thiết bị có truyền thông của hãng LS. Nó được hỗ trợ cho thiết bị cùng hãng LS nên việc kết nối rất đơn giản dễ thực hiện.

Chuẩn RS485 Modbus_RTU được sử dụng để kết nối với các thiết bị có truyền thông của nhiều hãng khác nhau có chuẩn này. Nó kết nối cũng không phức tạp, nhưng phụ thuộc vào cách thiết lập của các hãng.

IG5A có địa chỉ truyền thông có thể cài đặt từ 1 đến 250. Thông thường các thiết bị như PC, PLC, HMI cho phép mỗi cổng truyền thông RS485 Modbus_RTU được kết nối với 32 trạm truyền thông tức được 32 biến tần .

2/ Các hàm cần cài đặt truyền thông biến tần IG5A RS485:

_Ta vào hàm DRV-03 chọn (3) cài đặt kiểu điều khiển (Drive mode) qua truyền thông RS485.

_Ta vào hàm DRV-04 chọn (7) cài đặt kiểu thay đổi tần số (Freq mode) qua truyền thông  RS485.

_Ta vào hàm I/O-60 chọn (1~250) cài đặt địa chỉ trạm cần kết nối với biến tần.

_Ta vào hàm I/O-61 chọn (9,600 . . . ) cài đặt tốc độ truyền.

_Ta vào hàm I/O-59 chọn (1) kiểu truyền thông LS BUS, chọn (0) kiểu truyền thông Modbus-RTU.

3/ Bảng địa chỉ truyền thông biến tần LS:

Bang địa chỉ truyền thông IG5A 1
Bảng địa chỉ truyền thông IG5A 1
Bang địa chỉ truyền thông IG5A 2
Bảng địa chỉ truyền thông IG5A 2

Lưu ý: Biến tần IG5A truyền thông với chuẩn LS BUS chúng ta gửi nguyên địa chỉ như bảng trên. Với truyền thông Modbus_RTU chúng ta cộng thêm một (+) vào địa chỉ ta muốn truyền. 

Ví dụ: ta muốn truyền địa chỉ là 0X0005 thì trên PLC hoặc HMI nó sẽ là địa chỉ 0X0006.

Chuẩn  truyền theo từng loại PLC và HMI có thể là hệ 10 hoặc 16 chúng ta có thể tự qui đổi địa chỉ này với LS thì truyền thông đang theo hệ 10.

 

Content Protection by DMCA.com