Màn hình biến tần IS7 cài tần số, Run/Stop

Màn hình biến tần IS7 cài tần số, Run/Stop.

Màn hình biến tần IS7 cài tần số và điều khiển Run/Stop.
Hướng dẫn cách cài tần số và điều khiển Run/Stop trên màn hình biến tần IS7

Hướng dẫn biến tần IS7 cài tần số và điều khiển Run/Stop trên màn hình..

Biến tần IS7 cài tần số và điều khiển Run/Stop trên màn hình là chức năng được sử dụng nhiều.Chức năng này thường được ứng dụng trong các trường hợp chúng ta cần xem nhiều thông số và điều khiển biến tần trên màn hình, kéo màn hình đi xa hay đem ra mặt tủ.

 

So do chan dieu khien bien tan IS7

Sơ đồ chân điều khiển biến tần IS7 gồm các domino điều khiển input, output, analog 0-10Vdc, 4-20mA . . .

Khi sử dụng màn hình biến tần IS7 cài tần số và điều khiển chạy Run/Stop ta cần các phụ kiện sau.

Biến tần LS IS7 không được tích hợp sẵn màn hình như các dòng biến tần khác của LS vì nó có thể hoạt động bình thường mà không cần màn hình.

Với một hệ thống sử dụng nhiều biến tần chúng ta chỉ cần mua 1 màn hình biến tần IS7 sẽ tiết kiệm chi phí.

Màn hình biến tần IS7 được đặt hàng với mã IS7-LCD. Trong hộp màn hình sẽ được kèm theo 1 cáp RJ45 dài 50mm.

Trường hợp chúng ta cần kéo mà hình đi xa chúng ta có thể làm cáp này hay ra cửa hàng bán máy vi tính mua một cộng cáp thẳng internet RJ45 về sử dụng.

Chiều dài cáp mà màn hình có thể hoạt động tốt là nhỏ hơn 10m.

Trước khi cài đặt ta trả về mặc định nhà sản xuất.

Hàm CNF-40 : Chọn “1-All groups” và nhấn ENT _ Trả về thông số mặc định của nhà sản xuất.(Xóa hết dữ liệu đã cài.).

Bước 1:Vào nhóm các hàm chính trên màn hình biến tần IS7 cài đặt

Vào hàm drv-06 : Chọn “0(Keypad)” _Chạy Run/Stop trên màn hình. Nút FWD chạy thuận (bên phải), Nút REV chạy nghịch (Bên trái), Nút Stop/Reset dừng (giữa) của biến tần LS IS7.

Vào hàm DRV-07 : Chọn “0 Keypad”_Cho phép cài tần số trên màn hình của biến tần IS7.

Vào hàm DRV-03 : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian tăng tốc cho biến tần IS7. Tùy vào ứng dụng mà chúng ta cài đặt thông số này.

Vào hàm DRV-04 : Cài giá trị “0~6000”(Sec)_ Thời gian giảm tốc cho biến tần. Tùy vào ứng dụng mà chúng ta cài đặt thông số này.

Vào hàm DRV-20 : Cài “40~400”(Hz)_Cài tần số Max cho biến tần LS hoạt động (thường cài bằng tần số lưới điện). Đây là tần số khống chế giá trị cao nhất, các hàm khác không thể cài tần số cao hơn hàm này.

Vào hàm DRV-18 : Cài “30~400” (Hz)_Cài đặt tần số cơ bản cho biến tần (thường cài bằng tần số DRV-20). Đây là hàm mà giá trị V/F sẽ phụ thuộc với nhau.

Bước 2: Vào nhóm ADV khống chế chiều quay của biền tần LS IS7 điều khiển chạy thuận nghịch trên bàn phím và biến trở ngoài

Vào hàm ADV-09 :Chức năng  Run Prevent. Chọn “0(None)” _Cho phép biến tần LS (IS7) chạy thuận và nghịch .

Chọn “1-(Forward Prev)”_Không cho phép biến tần LS (IS7) chạy thuận.

Chọn “2-(Reverse Prev)”_Không cho phép biến tần LS (IS7) chạy nghịch.

Đây là hàm hạn chế chiều quay của động cơ áp dụng cho các tải chỉ hoạt động 1 chiều, chiều còn lại bị khống chế không được phép xảy ra.

Các hàm đã cài trên bước 1 và 2 thì cơ bản biến tần LS đã chạy tốt. Tuy nhiên trong một số trường hợp cần thiết cài thêm một số hàm sau:

Hàm ADV-08  Chọn kiểu dừng cho động cơ “Stop Mode”  cho phép chọn 0~4.

Chọn “0-(Decel)”_Cho phép biến tần LS dừng theo kiểu Decelerate.

Chọn “2-(Free run)”_Cho phép biến tần LS dừng theo kiểu Free run

Hàm DRV-15: Chọn “0-(Manual)” _Điều khiển moment biến tần LS theo chế độ Manual.

DRV-16 cài % (0~15) Torque biến tần LS khi chạy nghịch

DRV17 cài % (0~15) Torque biến tần LS khi chạy thuận.

Hàm DRV-15 : Chọn “1”_Điều khiển Torque biến tần LS theo chế độ Auto.

Hàm PRT-18: cài giá trị “50 đến 180” %, đây là hàm cài % cảnh báo quá tải, nhà sản xuất đang mặc định là 150%.

Hàm PRT-19: cài giá trị “0 đến 30” giây đây là thời gian chờ cảnh báo lỗi. Nhà sản xuất mặc định là 10 giây nếu tải  vượt qua giá trị cài đặt trên hàm PRT-18 và thời gian này biến tần sẽ cảnh báo lỗi. (Hàm PRT-17 =1 (Yes.)

Lưu ý: IS7 điều khiển chạy trên bàn phím và biến trở ngoài  trước khi tiến hành cài các chức năng hoạt động Anh/Chị nên cài các thông số động cơ theo thông số thực tế được ghi trên nameplate. Biến tần dò Auto_tuning giúp bảo vệ và điều khiển động cơ tốt hơn.

Hàm DRV-14: Hàm chọn công suất động cơ (Motor Capacity), chúng ta chọn theo công suất thực tế ghi trên motor. Biến tần chỉ cho phép chọn công suất động cơ nhỏ hơn hoặc bằng công suất biến tần.

Hàm BAS-11: Chọn số cực của động cơ (Pole Number) từ 2 đến 12 cực. Nhà sản xuất đang mặc định là 4 cực. Nó giúp biến tần hiển thị đúng tốc độ thực tế của motor.

Hàm BAS-13: Chọn dòng điện định mức của động cơ (Rated Curr) từ 0.5 đến 200A. Chúng ta chọn đúng với dòng điện định mức được ghi trên động cơ.

Hàm BAS-14: Hàm chọn dòng điện không tải của động cơ (Noload Curr). Chọn từ 0.1 đến 200A, Khi chúng ta kết nối với động cơ và cho nó hoạt động ở chế độ chưa có tải khi đó thông số ampe do được chúng ta sẽ cài vào hàm này.

Hàm BAS-16: Hàm này chúng ta cài hiệu suất của động cơ (Efficiency).Cho phép 70 đến 100% theo thông số trên nameplate.

Sau khi đã cài đặt xong chúng ta có thể copy lên màn hình để lưu lại hoặc load xuống biến tần khác.

Hàm CNF-46 (Read parameter) hàm này sẽ đọc các thông số đưa lên màn hình chọn “1-Yes”. Mặc định “0-NO”

Hàm CNF-47 (Write parameter) hàm này sẽ viết các thông số từ màn hình xuống biến tần chọn “1-Yes”. Mặc định “0-NO”

Content Protection by DMCA.com