Đồng hồ nhiệt TZN Autonics nhóm 2 (Bài 2)

Dong Ho Nhiet Autonics TZN
Đồng hồ nhiệt TZN Autonics, đầu dò K, PT, 4-20mA, 0-10VDC, chạy PID . . .

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ nhiệt TZN Autonics. Đồng hồ TZN Autonics sử dụng được nhiều đầu dò K, PT, B, R, 4-20mA, 0-10 VDC, nhiều chức năng PID, ON/OFF, Ramp, dễ sử dụng độ chính xác cao.

Giới thiệu các hàm nhóm 2 đồng hồ nhiệt TZN Autonics.

Chúng ta tiến hành nhấn nút “MD” và “^” giữ 3 giây sau đó nhấn nhẹ MD sẽ di chuyển đến các hàm cần cài. Chúng ta nhấn nút “<“,”>” “^”, “v” tiến hành cài đặt.

Dong ho TZN nhom 2 cac ham chinh
Đồng hồ nhiệt Autonics TZN hướng dẫn cài đặt nhóm 2 các hàm chính

Hàm ” i n – t “ Cảm biến ngõ vào: lựa chọn từ 19 loại.

Hàm “EU – 1” Event 1: lựa chọn từ 9 loại.

Hàm ” EU-2″ Event 2: lựa chọn từ 9 loại.

Hàm “AL-t” Ngõ ra Alarm : lựa chọn từ 4 loại.

Hàm “At.t” Auto – tuning: có thể lựa chọn tun 1 hoặc tun 2.

Hàm “Pi dt” PID: có thể lựa chọn PIDF hoặc PIDS.

Hàm “o-Ft” Có thể lựa chọn chức năng nóng hoặc lạnh.

Hàm “Uni t” Đơn vị nhiệt độ : °C hoặc °F.

Hàm ” H-SC” Cài đặt tỷ lệ giới hạn Hight ( kể cả ngõ ra analog).

Hàm ” L- SC” Cài đặt tỷ lệ giới hạn Low ( kể cả ngõ ra analog).

Hàm “d ot” Lựa chọn vị trí dấu thập phân cho ngõ vào Analog.

Hàm ” FS-H” Cài đặt giá trị tỷ lệ giới hạn High khi ngõ ra hồi tiếp được cấp. ( 20mADC).

Hàm ” FS-L” Cài đặt giá trị tỷ lệ giới hạn Low khi ngõ ra hồi tiếp được cấp. ( 4mADC).

Hàm ” rA-np” Có thể cài đặt ON và OFF cho chức năng Ramp.

Hàm “bpS” Cài đặt tốc độ giao tiếp.

Hàm “AdrS” Cài đặt địa chỉ giao tiếp.

Hàm “L oC” Dữ liệu không thể thay đổi khi khoá phím là ON

∗Nó sẽ bắt đầu nháy khi nhấn phím (←) rồi chọn mode bằng các phím (↑), ( ↓). Sau đó nếu nhấn phím (MD), DATA sẽ được thay đổi rồi hiển thị mode kế tiếp.

∗ Đồng hồ nhiệt TZN trở về chế độ RUN trong trường hợp nhấn phím (MD) trong 3 sec sau khi cài đặt các mode thay đổi.

∗ Nếu không có phím nào được nhấn trong 60sec ở mỗi mode, nó sẽ tự động trở về chế độ RUN.

∗ Các mode AL 1, AL 2, LbA, I, d, t, HyS, rEST, rAPU, rAPd không được hiển thị tuỳ theo kết quả cài đặt nhóm 1, 2 và nhảy đến mode kế tiếp.

” ( ∗ 1)” chỉ được hiển thị khi ngõ vào Cảm biến/Điện áp/ Dòng, S/W là điện áp hoặc dòng.

” ( ∗ 2)” chỉ được hiển thị đối với mode có giới hạn Hight/Low của ngõ ra transmission.

Dong ho TZN cai dat nhom 2
Đồng hồ nhiệt Autonics TZN hướng dẫn cài đặt nhóm 2
Content Protection by DMCA.com