Hướng dẫn cài đặt TZN Autonics (Bài 3)

huong dan cai dat TZN
Hướng dẫn cài đặt đồng hồ nhiệt TZN Autonics, đầu dò K, PT, 4-20mA, 0-10VDC, chạy PID . . .

Hướng dẫn cài đặt đồng hồ nhiệt TZN Autonics. Đồng hồ TZN Autonics sử dụng được nhiều đầu dò K, PT, B, R, 4-20mA, 0-10 VDC, nhiều chức năng PID, ON/OFF, Ramp, dễ sử dụng độ chính xác cao.

Hướng dẫn cài đặt các hàm Alarm đồng hồ TZN Autonics.

Thiết bị này có ngõ ra điều khiển và ngõ ra Sub ( Alarm). Ngõ ra Sub là tuỳ chọn. ( Ngõ ra Alarm là tiếp điểm relay ( 1a) và hoạt động không phụ thuộc ngõ ra điều khiển). Ngõ ra Alarm hoạt động khi nhiệt độ thu được có kết quả là cao hơn hoặc thấp hơn giá trị cài đặt.

 • Một mode alarm có thể được chọn trong 7 loại mode alarm tại EV – 1 ( EV – 2) trong nhóm cài đặt 2.
 • EV – 1EV – 2 hoạt động riêng biệt, cả EV – 1 EV – 2 không thể dùng cùng mức cao hoặc thấp cho 2 alarm hoạt động.
 • Khi chọn chức năng LbA hoặc SbA trong EV – 1 ( EV – 2) của EV – 1, alarm không thể hoạt động.
 • Hãy chú ý hoạt động chi tiết ” Biểu đồ hoạt động của ngõ ra alarm ” & ” Lựa chọn ngõ ra alarm” bên dưới và chọn hoạt động

Hàm ” AL – 0″ Không có ngõ ra alarm.

Hàm ” AL – 1″ Độ lệch giới hạn High của alarm. Nếu độ lệch giữa PV và SV đang diễn ra là cao hơn độ lệch của giá trị nhiệt độ cài đặt, ngõ ra sẽ là ON. Độ lệch nhiệt độ được cài đặt trong AL – 1 hoặc AL – 2 của nhóm cài đặt 1.

Hàm ” AL – 2″ Độ lệch giới hạn Low của alarm. Nếu độ lệch giữa PV và SV đang diễn ra là thấp hơn độ lệch của giá trị nhiệt độ cài đặt, ngõ ra sẽ là ON. Độ lệch nhiệt độ được cài đặt trong AL – 1 hoặc AL – 2 của nhóm cài đặt 1.

Hàm ” AL – 3 “ Độ lệch giới hạn High/Low của alarm. Nếu độ lệch giữa PV và SV đang diễn ra là cao hơn hoặc thấp hơn độ lệch của giá trị nhiệt độ cài đặt, ngõ ra sẽ là ON. Độ lệch nhiệt độ được cài đặt trong AL – 1 hoặc AL – 2 của nhóm cài đặt 1.

Hàm ” AL – 4″  Độ lệch giới hạn High/Low của alarm. Nếu độ lệch giữa PV và SV đang diễn ra là cao hơn hoặc thấp hơn độ lệch của giá trị nhiệt độ cài đặt, ngõ ra sẽ là OFF. Độ lệch nhiệt độ được cài đặt trong AL – 1 hoặc AL – 2 của nhóm cài đặt 1.

Hàm ” AL – 5″ Giá trị xác thực giới hạn High của alarm. Nếu PV bằng hoặc cao hơn giá trị cài đặt nhiệt độ alarm, ngõ ra sẽ là ON. Nhiệt độ alarm được cài đặt trong AL – 1 hoặc AL – 2 của nhóm cài đặt 1.

Hàm ” AL – 6″ Giá trị xác thực giới hạn High của alarm. Nếu PV bằng hoặc thấp hơn giá trị cài đặt nhiệt độ alarm, ngõ ra sẽ là ON. Nhiệt độ alarm được cài đặt trong AL – 1 hoặc AL – 2 của nhóm cài đặt 1.

Cài đặt Alarm ( AL – t)

Hàm ” AL – A” Alarm thông thường. Không chọn ngõ ra alarm thông thường.

Hàm ” AL – b” Chức năng chốt. Khi ngõ ra alram ON một lần, ngõ ra sẽ ON tiếp tục.

Hàm ” AL – c” Chức năng chuỗi dự trữ. Nó không xuất ra ở hoạt động lần đầu. ( Khi nó dò đến giá trị lần đầu).

Hàm ” AL – d” Chức năng chuỗi dữ trữ và chốt. Nó hoạt động cùng lúc chức năng chuỗi dự trữ và chốt.

Hướng dẫn cài đặt TZN Autonics các chức năng ngõ ra Sub ( Event)

Ngõ ra Sub có thể thực hiện giống như ngõ ra điều khiển chính. Thiết bị này có ngõ ra Sub.

 • Ngõ ra Sub này là ngõ ra tiếp điểm relay ” 1a”.
 • 1 mode có thể chọn trong 7 kiểu mode alarm hoặc LBA hoạt động khi đường dây cấp nhiệt bị đứt, SBA hoạt động khi đường dây cảm biến bị đứt.
 • Ngõ ra Sub có thể được chốt ON hoặc tự động reset tuỳ thuộc vào mode alarm được chọn.
 • Khi đường dây cảm biến hoặc đường dây cấp nhiệt bị đứt, ngõ ra SBA hoặc LBA bật ON. Trạng thái ” ngõ ra ON” này cần được reset bằng cách tắt nguồn.

Chức năng cảm biến ngắt Alarm ( SBA)

Chức năng này làm cho ngõ ra Sub bật ON khi đường dây cảm biến bị đứt hoặc hở mạch. Nó có thể dễ dàng    kiểm tra đường dây cảm biến bị đứt hoặc còi không hoạt động bởi tiếp điểm relay.

 • Cài đặt mode SBA tại chế độ Event1 hoặc Event2 trong nhóm

Chức năng lặp vòng ngắt Alarm ( LBA)

Chức năng LBA là để chuẩn đoán nhiệt độ khác thường của hệ hống điều khiển. Nếu nhiệt độ của hệ thống điều khiển không được thay đổi không quá ± 2°C trong khi cài đặt thời gian của LBA, ngõ ra LBA sẽ ON.

Ví dụ: Khi cài đặt giá trị ( SV ) là 300°C, giá trị xử lý ( PV) là 50°C, thiết bị này điều khiển 100%. Tại thời điểm này nếu không có thay đổi của nhiệt độ hệ thống, nó nhận ra Heater bị cắt rồi thì ngõ ra LBA sẽ ON.

 • Ngõ ra LBA có thể được chọn tại EV 1 của nhóm cài đặt 2.
 • Nếu ngõ ra LBA không được chọn tại ngõ ra event, nó sẽ không hiển thị.
 • Dải cài đặt của ngõ ra LBA là 1 ~ 999sec.
 • Nếu đáp ứng nhiệt của hệ thống điều khiển chậm, giá trị LBA phải được cài đặt với giá trị cao.
 • Ngõ ra LBA hoạt động khi giá trị vận hành của bộ điều khiển là 0% và 100%.
 • Trong trường hợp ngõ ra LBA là ON, hãy kiểm tra các vấn đề sau:
 •   – Sự ngắn mạch hoặc bị cắt của cảm biến nhiệt độ.
 •  – Tình trạng khác thường của thiết bị ( Lực hút, sub – relay…).
 •   – Tình trạng khác thường của tải ( Heater, Cooler).
 •   – Hệ thống dây điện sai hoặc bị cắt của dây cáp khác.
 • Một lần SBA ON là do hư cảm biến, nó sẽ không reset, cho dù cảm biến được kết nối. Trường hợp này, hãy tắt nguồn rồi bật trở lại.

◊ Hiển thị lỗi

Nếu lỗi xảy ra trong khi bộ điều khiển đang hoạt động, nó sẽ được hiển thị như dưới đây:

 • “LLLL” nhấp nháy khi nhiệt độ ngõ vào đo thấp hơn dải ngõ vào của cảm biến.
 • ” HHHH” nhấp nháy khi nhiệt độ ngõ vào đo cao hơn dải ngõ vào của cảm biến.

“oPEn” nhấp nháy khi cảm biến vào không được kết nối  hoặc dây của nó bị đứt.

Biểu đồ hoạt động của ngõ ra alarm

Bieu do Alarm TZN Autonics
Hương dẫn cài đặt đông hồ Autonics các chức năng Alarm chúng ta có thể tùy chọn phù hợp với yêu cầu sử dụng

 

Content Protection by DMCA.com