Sửa biến tần IC5 lỗi thường gặp (bài 4)

Sửa biến tần LS IC5 lỗi thường gặp.

Xử lý lỗi biến tần LS IC5
Cách xử lý lỗi trên biến tần IC5

Sửa lỗi thường gặp trên biến tần LS IC5:

Đây là cách sửa biến tần LS lỗi xuất hiện trên các dòng biến tần như IG5A, IC5, IE5 .  . .

11.  Lỗi “FLTL” là lỗi bên trong. Sửa biến tần IC5 hiển thị lỗi khi IGBT hỏng, ngắt mạch pha đầu ra, xảy ra lỗi tiếp đất hoặc mất pha đầu ra.

Nguyên nhân biến tần LS IC5 xảy ra lỗi:

Lỗi này có thể do các yếu tố ngoại lực tác động vào biến tần.

Do môi trường hoạt động khắc nghiệt lâu ngày làm phần cứng của biến tần lỗi.

Biến tần đang hoạt động gặp sự cố nghiêm trọng.

Cách sửa lỗi biến tần :

Kiểm tra lại cách đấu nối đầu ra của biến tần và động cơ.

Gửi lên trung tâm bảo hành của hãng để kiểm tra.

12. Lỗi “EEP, HWT, Err, COM ” lỗi liên quan đến phần mềm và phần cứng. Lỗi không lưu thông số, lỗi phần cứng, lỗi truyền thông, lỗi bàn phím trên màn hình

Nguyên nhân biến tần xảy ra lỗi:

Được hiển thị khi cài đặt thông số của người sử dụng lưu vào bộ nhớ không chính xác.

Được hiển thị khi lỗi xảy ra trong phần cứng của biến tần.

Được hiển thị khi biến tần không thể giao tiếp với màn hình.

Hiển thị khi biến tần reset lại bàn phím trong lúc bàn phím xảy ra lỗi. . .

Cách sửa biến tần LS IC5 lỗi:

Khi các lỗi này xuất hiện Anh/Chị vui lòng kiểm tra lại các Jack cắm và vệ sinh lại biến tần.

Gửi lên trung tâm bảo hành của hãng để kiểm tra.

13. Lỗi “rErr” lỗi không truyền thông được với màn hình rời. Được hiển thị khi biến tần và màn hình rời không thể giao tiếp với nhau. Lỗi này không làm dừng biến tần.

Nguyên nhân biến tần xảy ra lỗi:

Lỗi kết nối giữa màn hình biến tần và bàn phím điều khiển bên ngoài.

Cách sửa biến tần LS IC5 lỗi:

Kiểm tra lại dây cáp kết nối.

Kiểm tra lại các Jack cắm và vệ sinh lại chúng.

14. Lỗi “FAn” lỗi quạt làm mát . Được hiển thị khi lỗi xảy ra trong quạt làm mát biến tần.

Nguyên nhân biến tần xảy ra lỗi:

Có vật lạ trong khe thông gió, quạt không được vệ sinh.

Biến tần sử dụng lâu mà không thay quạt làm mát.

Cách sửa biến tần LS IC5 lỗi:

Kiểm tra khe thông gió và tháo gỡ và vệ sịnh lại quạt.

Thay thế quạt làm mát mới.

15. Lỗi “ESt”  Lỗi dừng khẩn cấp . Nút dừng khẩn cấp trên biến tần đang tác động. Biến tần sẽ ngắt ngay đẩu ra khi chân đấu EST là ON.

Cảnh báo: Biến tần khởi động lại bình thường khi chân EST chuyển sang trạng thái OFF, trong khi FX hoặc RX  vẫn để ở trạng thái ON.

Nguyên nhân biến tần xảy ra lỗi:

Chức năng dừng khẩn cấp được khai báo trên domino và nó đang nối tắt với nhau. (thường là chân P3 và CM)

Nút khẩn này đang ở trạng thái ON bới tín hiệu tác động lên chân này. (nhà sx mặc định là chân P3).

Cách sửa biến tần lỗi :

Kiểm tra xem nút dừng khẩn có bị tác động không.

Các dây tín hiệu có đấu sai vào chân dừng khẩn không. (nhà sx mặc định là chân P3).

Bảng lỗi biến tần IC5:

IC5 Bảng ghi ký hiệu và nguyên nhân xảy ra lỗi.
Biến tần IC5 bảng ghi ký hiệu và nguyên nhân xảy ra lỗi
Content Protection by DMCA.com