Cài PID TZN Autonics (Bài 4)

Hướng dẫn cài PID đồng hồ TZN Autonics (Bài 4)

Dong Ho Nhiet Autonics TZN
Đồng hồ nhiệt TZN Autonics điều khiển PID, input đầu dò K, PT, 4-20mA, 0-10VDC, chạy PID . . .

Hướng dẫn sử dụng  cài PID cho đồng hồ nhiệt TZN Autonics. Đồng hồ TZN Autonics sử dụng được nhiều đầu dò K, PT, B, R, 4-20mA, 0-10 VDC, nhiều chức năng PID, ON/OFF, Ramp, dễ sử dụng độ chính xác cao.

1. Cài chức năng hoạt động tự điều chỉnh PID cho đồng hồ TZN Autonics.

Chức năng tự hoạt động điều chỉnh PID đo được các đặc điểm nóng và đáp ứng của hệ thống điều khiển và rồi    thể hiện giá trị của nó với đáp ứng cao và ổn định sau khi tính toán thời gian cố định của đòi hỏi PID để điều khiển nhiệt độ tốt nhất.

 • Thực hiện chức năng tự điều chỉnh ở thời gian đầu sau khi kết nối bộ điều khiển với cảm biến.
 • Việc thực hiện tự điều chỉnh được bắt đầu khi nhấn phím AT trong 3sec hoặc hơn.
 • Khi tự điều chỉnh được bắt đầu, đèn AT sẽ nháy, và khi đèn tắt, hoạt động này sẽ dừng.
 • Trong khi chức năng tự điều chỉnh đang thực hiện, nó bị dừng bởi việc nhấn phím AT trong 5sec hoặc hơn.
 • Khi nguồn tắt hoặc dừng cấp tín hiệu trong chức năng tự điều chỉnh đang thực hiện, thời gian cố định của PID không thay đổi và nhớ giá trị trước khi nguồn tắt.
 • Thời gian cố định của PID được chọn bởi chức năng tự điều chỉnh có thể được thay đổi trong chế độ cài đặt 1.
 • Nó có hai loại chế độ tự điều chỉnh. Hoạt động tự điều chỉnh được thực hiện với giá trị cài đặt ( SV) trong mode Tun 1 mà nhà máy mặc định. Hoạt động tự điều chỉnh được thực hiện với 70% giá trị cài đặt ( SV). Mode thay đổi có giá trị trong nhóm cài đặt 2.
 • Thực hiện chức năng tự điều chỉnh có định kỳ, bởi vì đặc điểm nhiệt cho mục đích điều khiển có thể được thay đổi khi bộ điều khiển tiếp tục được sử dụng trong một thời gian dài.

2. Cài chức năng hoạt động điều khiển ON/OFF cho đồng hồ nhiệt TZN Autonics.

Điều khiển ON/OFF còn được gọi là điều khiển hai vị trí bởi vì ngõ ra ON khi PV hạ xuống thấp hơn SV và ngõ ra OFF khi PV cao hơn SV. Phương pháp điều khiển này không chỉ dùng cho điều khiển nhiệt độ. Nó còn là phương pháp cơ bản để điều khiển theo một trình tự nào đó.

 • Nếu cài đặt giá trị P là ” 0.0″ trong nhóm cài đặt 1, điều khiển ON/OFF sẽ hoạt động.
 • Có một cách lập trình nhiệt độ khác nhau giữa ON và OFF trong điều khiển ON/OFF, nếu sự khác nhau quá nhỏ, thì việc dò liên tục có thể xảy ra. Nhiệt độ khác nhau có thể được  cài đặt trong hàm “HyS” của nhóm cài đặt 1. Dải cài đặt là 1 ~ 100 ( hoặc 1.0 ~ 100.0)
 • Mode HyS được hiển thị khi giá trị P là ” 0.0″, nhưng HyS sẽ không được hiển thị, và nó nhảy nếu giá trị P khác “0.0”.
 • Điều khiển ON/OFF này sẽ không được áp dụng khi thiết bị ( Máy làm lạnh) để điều khiển có thể bị hư hỏng bởi tần suất  ON và OFF.
 • Còn nếu điều khiển ON/OFF là trạng thái ổn định, việc dò liên tục có thể xảy ra bởi giá trị cài đặt trong HyS hoặc công suất của bộ cấp nhiệt hoặc đặc điểm đáp ứng của thiết bị để điều khiển hoặc vị trí lắp đặt của cảm biến. Hãy coi việc dò nhỏ nhất là điểm trên hết khi thiết kế hệ thống.
Content Protection by DMCA.com