IS7 ngõ ra đa chức năng (Bài 12).

Biến tần IS7 ngõ ra Relay 1,2,…Q1,2,3 …đa chức năng (OUT-30~60), analog đa chức năng 0-10VDC, 4-20mA. . . ., chức năng báo lỗi, điều khiển theo yêu cầu. . .

Xem chi tiết

IS7 khai báo chân ngõ ra (OUT-1~25) Bài 11.

IS7 khai báo chân ngõ ra các lệnh tín hiệu AO1, AO2, AO3, AO4 , ngõ ra relay 1A, 1B, 1C, 2A, 2C, analog đa chức năng 0-10VDC, 4-20mA. . . .

Xem chi tiết

IS7 khai báo chân ngõ vào (IN-60~90) Bài 10.

Biến tần LS IS7 tín hiệu INPUT các lệnh tín hiệu ngõ vào P1-P8, V1, I , ngõ ra relay 1A, 1B, 1C, 2A, 2C, analog đa chức năng 0-10VDC, 4-20mA. . . .

Xem chi tiết

LS IS7 tín hiệu INPUT (IN-35~IN-62) Bài 9.

Biến tần LS IS7 tín hiệu INPUT các lệnh tín hiệu ngõ vào P1-P8, V1, I , ngõ ra relay 1A, 1B, 1C, 2A, 2C, analog đa chức năng 0-10VDC, 4-20mA. . . .

Xem chi tiết

Biến tần IS7 hàm IN (IN-0~IN-32) Bài 8

Biến tần IS7 hàm IN (Input) gồm các lệnh liên quan đến tín hiệu ngõ vào P1-P8, V1, I , ngõ ra relay 1A, 1B, 1C, 2A, 2C, analog đa chức năng 0-10VDC, 4-20mA. . . .

Xem chi tiết