IS7 ngõ ra đa chức năng (Bài 12).

Biến tần IS7 ngõ ra Relay 1,2,…Q1,2,3 …đa chức năng (OUT-30~60), analog đa chức năng 0-10VDC, 4-20mA. . . ., chức năng báo lỗi, điều khiển theo yêu cầu. . .

Xem chi tiết

IS7 khai báo chân ngõ ra (OUT-1~25) Bài 11.

IS7 khai báo chân ngõ ra các lệnh tín hiệu AO1, AO2, AO3, AO4 , ngõ ra relay 1A, 1B, 1C, 2A, 2C, analog đa chức năng 0-10VDC, 4-20mA. . . .

Xem chi tiết

IS7 khai báo chân ngõ vào (IN-60~90) Bài 10.

Biến tần LS IS7 tín hiệu INPUT các lệnh tín hiệu ngõ vào P1-P8, V1, I , ngõ ra relay 1A, 1B, 1C, 2A, 2C, analog đa chức năng 0-10VDC, 4-20mA. . . .

Xem chi tiết

LS IS7 tín hiệu INPUT (IN-35~IN-62) Bài 9.

Biến tần LS IS7 tín hiệu INPUT các lệnh tín hiệu ngõ vào P1-P8, V1, I , ngõ ra relay 1A, 1B, 1C, 2A, 2C, analog đa chức năng 0-10VDC, 4-20mA. . . .

Xem chi tiết

Biến tần IS7 hàm IN (IN-0~IN-32) Bài 8

Biến tần IS7 hàm IN (Input) gồm các lệnh liên quan đến tín hiệu ngõ vào P1-P8, V1, I , ngõ ra relay 1A, 1B, 1C, 2A, 2C, analog đa chức năng 0-10VDC, 4-20mA. . . .

Xem chi tiết

Biến tần IS7 file Tiếng Việt (CON-53~83) Bài 7

biến tần LS IS7 file Tiếng Việt hướng dẫn hàm trong nhóm 4 với các lệnh về Carrier Freq, sensorless1, 2, Torque control, Speed Search CON-00 ~ CON-83.

Xem chi tiết

Chức năng biến tần IS7 (CON-00~52) Bài 6

Chức năng điều khiển biến tần IS7 LS trong nhóm 4 với các lệnh về Carrier Freq, sensorless1, 2, Torque control, Speed Search CON-00 ~ CON-83.

Xem chi tiết

LS IS7 hướng dẫn sử dụng (ADV-50~78) Bài 5

biến tần LS IS7 hướng dẫn sử dụng đây là file hướng dẫn chức năng cơ bản để hiệu chỉnh tần số và điện áp đầu ra giới thiệu các hàm từ ADV-00 ~ADV-78.

Xem chi tiết

Cài đặt biến tần IS7 LS (ADV-00~47) Bài 4

Cài đặt biến tần IS7 LS đây là file hướng dẫn chức năng cơ bản để hiệu chỉnh tần số và điện áp đầu ra giới thiệu các hàm từ ADV-00 ~ADV-78.

Xem chi tiết

Biến tần LS IS7 Tiếng Việt BAS-25~75 (Bài 3)

Hướng dẫn biến tần LS IS7 Tiếng Việt trong nhóm 2 (Basic) BAS-00 ~ BAS-75. Các hàm Basic thông số động cơ, cài các chuỗi tần số, chuỗi thời gian tăng tốc, giảm tốc. . .

Xem chi tiết